Правила

Договір оферти

Цей Договір є публічним договором - договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором, Покупець погоджується з умовами і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Цей Договір є угодою між фірмою ПРІМА ГРАН Товариство з обмеженою відповідальністю, надалі за текстом – «Продавець», і будь-яким юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг Інтернет-магазину, який в подальшому іменується «Покупець» (в подальшому разом іменується, як – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), що включає всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).

Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця і визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Законом України «Про електронну комерцію» та іншим чинним законодавством України, що регулює сферу правовідносин за цим Договором.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення.

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин «Primagran.com.ua».

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов публічного договору (акцептом пропозиції укладення Договору), тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині у відповідності до умов цього Договору, технічного регламенту Інтернет-магазину та норм чинного законодавства України.

1.3. Публічна оферта є також прийнятою в момент реєстрації Покупця в Інтернет-магазині.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, і згоден з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів та не має до Продавця жодних претензій з цього приводу. Дозвіл на обробку персональних даних діє до кінця реалізації обов’язків Сторін за цим Договором. Крім цього, укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про його права, встановлені Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про захист персональних даних», та про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення.

2.1. «Продавець» - Прімагран Товариство з обмеженою відповідальністю (Primagran Sp. z o. o.), 2.2. «Покупець» - будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, яка у відповідності до чинного законодавства України

2.3. Споживач – це будь-яка фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника

2.4. «Веб-сторінка» - одна зі складових частин веб-сайту primagran.com.eu, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо.

2.5. «Гарантійний строк» - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг.

2.6. «Інтернет-магазин» - веб-сайт Продавця («Primagran.com.ua»), створений для укладення договорів купівлі-продажу шляхом здійснення роздрібної торгівлі на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з товаром - дистанційним способом продажу товару.

2.7. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

2.8. Компанія поштового відправлення – юридична особа, що співпрацює із Продавцем та здійснює поштову та кур’єрську діяльність, пов’язану із доставкою Покупцю замовленого Товару за адресою, зазначеною у замовленні.

2.9. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.10. «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована як Покупець.

2.11. «Товар» - перелік асортименту (його найменування та характеристики), представлений на відповідній сторінці інтернет-магазину.

2.12. «Робочі дні» - дні від понеділка до п’ятниці, за винятком офіційних вихідних.

3. Предмет договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині за категоріями Товару;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

г) виконання та передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення.

4.1. Для використання Магазину потрібен пристрій із веб-браузером для забезпечення належних файлів JavaScript та файлів cookie, з доступом до Інтернету, а також для здійснення покупок у Магазині та активного облікового запису електронної пошти.

4.2. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн в Інтернет-магазині або за допомогою контактів, вказаних в інтернет-магазині. Продавець залишає за собою право не приймати замовлення по телефону або по електронній пошті. В обґрунтованих випадках працівник Продавця може зробити замовлення від імені Покупця на сторінці магазину в режимі онлайн. Умовою здійснення такого замовлення є внесення передоплати вартості замовлення Покупцем в порядку, визначеному цим Договором.

4.3. У випадку помилки або зміни інформації зі сторони Покупця, що надається / надавалась ним при оформленні замовлення, Покупець максимум протягом 24 годин після оформлення замовлення, але не пізніше ніж до відправлення товару зі складу, повинен зв’язатись із працівниками (представниками) Продавця в порядку та у спосіб (способи), зазначений в Інтернет-магазині.

4.4. Ознайомитись із усіма характеристиками Товару Покупець може в Інтернет-магазині, а також отримати, у разі необхідності, додаткову інформацію від менеджерів (представників) Продавця за телефоном +38 0 673 342 171, або надіславши електронного листа за електронною адресою: info@primagran.com.ua

4.5. При помилково відправленому прийнятті пропозиції укласти Договір Покупець зобов’язаний не пізніше 24 годин з моменту відправлення такої пропозиції зв’язатись із представниками Продавця задля інформування про таку помилку. В тому випадку, якщо Покупцем не було вчинено оплати по здійсненому замовленню, Договір може вважатись таким, що припиняє свою силу з моменту отримання та обробки представниками Продавця такого повідомлення Покупця.

4.6. Кожен раз Продавець має право вимагати відшкодування витрат на доставку та плату до 100 євро в разі оформлення замовлення Покупцем та нарушення ним умов договору і незабирання замовленого товару.

4.7 Кожен раз після оформлення замовлення - лише у випадку способу оплати COD, Продавець зв’яжеться з Покупцем протягом 48 годин після оформлення замовлення телефоном або за допомогою електронної пошти, щоб підтвердити його. Покупець визнає, що в такій ситуації строк доставки може бути продовжений на 2 робочих дні.

4.8 Якщо неможливо підтвердити номер телефону або адресу електронної пошти Покупця, зазначені в пункті 4.7 вище, Продавець залишає за собою право відмовитися від Договору.

4.9 У випадку замовлень, що перевищують 100 євро, Продавець самостійно сплачує відповідний ПДВ і мито, а вартість митного оформлення входить до ціни Товару та сплачується Продавцем самостійно.

5. Вартість і порядок оплати Товару.

5.1. Повна вартість Товару, з урахуванням податків та зборів згідно чинного законодавства України, вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.

5.2. Ціни на товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та оформив замовлення в Інтернет-магазині.

5.3. Покупець оплачує замовлення одним з наступних способів:

5.3.1. шляхом переказу на банківський рахунок Продавця;

5.3.2. через платіжну платформу PayU;

5.3.3. готівкою за доставку на момент доставки Компанією поштового зв’язку.

5.4. У випадку, якщо Покупець обрав спосіб оплати, зазначений у пункті 5.3.1, він повинен оплатити замовлення негайно та не пізніше ніж протягом 7 робочих днів з дати прийняття Покупцем умов Договору.

5.5. Продавець повідомляє, що через специфіку способу оплати, зазначеного в пункті 5.3.2, оплата таким способом можлива лише відразу після оформлення замовлення.

6. Передача та доставка замовлення.

6.1. За передачу замовлення відповідає Продавець (його представники).

6.2. Замовлення буде доставлено Покупцю за допомогою Компанії поштового відправлення, яка здійснює відповідну доставку згідно відомостей, вказаних Покупцем у заявці.

6.3. Висилання (передача) Товару Покупцю відбувається після отримання від Покупця 100% оплати згідно з виставленим рахунком або передачі коштів кур’єру чи представнику Компанії поштового відправлення згідно з українським законодавством, що регулює переказ фінансових засобів.

6.4. Доставка і повернення Товару виконується силами Продавця чи компанії поштового відправлення (перевізником), в залежності від способу доставки, за рахунок Покупця.

6.5. Загальний термін доставки не може перевищувати 15 днів від дати здійснення замовлення / оплати Товару.

6.6. У випадку, якщо Покупець оформить замовлення більше ніж на 2 одиниці , час доставки може бути продовжений, але не більше ніж на 7 робочих днів.

6.7. Кінцевий термін виконання замовлення обчислюється з моменту прийняття Покупцем умов даного Договору разом з дотриманням пункту 6.9.

6.8. Якщо замовлення складається з декількох одиниць Товару, то термін виконання всього замовлення збільшується до терміну, що встановлений для виконання замовлення з найдовшим терміном виконання.

6.9. У випадку, якщо Покупець вирішив здійснити платіж у спосіб, зазначений у пунктах 5.3.1. та 5.3.2., початок виконання замовлення відбувається після отримання Продавцем оплати за Товар.

6.10. Вартість доставки Товару включається до вартості ціни Товару при оформленні Покупцем замовлення.

6.11. Продавець не несе відповідальності за невиконання або не вчинення дій Компанією поштового відправлення.

6.12. При замовленнях понад 300 євро Продавець може вимагати від Покупця передоплати - 10% на банківський рахунок. Відсутність передоплати є підставою анулювання Замовлення Продавцем.

7. Обмін товару належної якості.

7.1. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням на наступних умовах:

7.1.1. Товар для обміну Продавцю надано протягом не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки. Покупець здійснює повернення товару власними силами, і в такому разі Продавець не несе відповідальності за можливі пошкодження такого товару під час транспортування й у випадку наявності таких пошкоджень Товару Продавець має право не приймати товар задля його подальшого обміну.

7.1.2. Товар може бути замінений, якщо він ні разу не був в експлуатації, не містить слідів використання і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, плівки, не порушена цілісність упаковки як самого товару, так і комплектуючих до нього;

7.1.3. Товар не містить подряпин, відколів, потертості, повністю справний;

7.1.4. збережена повна комплектність проданого Товару;

7.1.5. Товар може бути замінений при пред'явленні Покупцем розрахункового документа, виданого Покупцеві разом з проданим товаром.

7.1.6. Можливі обміни мийки, що не відповідає шафці з причин монтажу приладдя, встановленого в додаткових отворах, не здійснюватимуться.

7.1.7. Товар, у якому зроблено отвори на замовлення, не підлягає обміну ні поверненню.

7.2. У разі, якщо Товар не відповідає умовам, визначеним пп. 7.1.1. – 7.1.7. Продавець має право відмовити в обміні товару.

7.3. Транспортні витрати на доставку Товару при обміні в порядку п. 7.1. покладаються на Покупця, при цьому Продавець залишає за собою право додати плату в розмірі 100 євро за додаткові витрати, пов'язані з поверненням товару

7.4. При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

7.5. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, а також до отримання відшкодування, що представляє різницю у вартості нового та поверненого Товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

8. Права та обов'язки сторін.

8.1. Покупець зобов'язаний:

8.1.1. ознайомитися з інформацією про товар, яка розміщена на сайті продавця;8.1.2. самостійно оформити замовлення на сайті;

8.1.3. своєчасно оплатити та отримати замовлення у представника Компанії поштового відправлення на умовах цього Договору;

8.1.4. при отриманні Товару від Компанії поштового відправлення переконатися в його цілісності і комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. При пошкодженні і неповній комплектації - зафіксувати їх в акті, який разом повинен бути підписаний разом із представником Компанії поштового відправлення. У цьому випадку Покупець зобов’язаний долучити до Протоколу фотографії, що документують пошкодження / відсутність комплекту.

8.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього Договору.

8.3. Продавець зобов'язаний:

8.3.1. дотримуватись умов цього Договору;

8.3.2. передати Покупцю товар відповідно до обраного зразком, розташованим в інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього Договору;

8.3.3. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

8.4. Продавець має право:

8.4.1. в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

9. Порядок прийому товару Покупцем.

9.1. При отриманні Товару Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо у присутності представника Компанії поштового відправлення переконатися в належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) і повноти його комплектності.

9.2. У разі наявності хоча б одного з перерахованих в п.9.1. Договору недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх у складеному акті. Акт повинен бути підписаний Покупцем і представником Компанії поштового відправлення, а також Покупець має відмовитися приймати Товар. Протягом 1 (одного) дня з моменту підписання Акту Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) через електронну пошту, вказану в Інтернет-магазині, про виявлені недоліки і домовитися про новий термін доставки Товару.

9.3. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначених в п. 9.2. Договору, Товар вважається переданим Покупцю в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

10. Гарантійні умови.

10.1. Гарантійні умови на оригінальні Товари Продавця викладені на сайті Продавця за посиланням ГАРАНТІЯ.

11. Відповідальність сторін.

11.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України з моменту доведення їх вини в таких діях (бездіяльності).

11.2. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

11.3. У разі неможливості вирішення розбіжностей та/або спору, що виник в процесі виконання цього Договору, в тому числі після припинення терміну його дії, Сторони вирішують всі суперечки в судовому порядку шляхом звернення до суду відповідної підсудності та інстанції згідно чинного в Україні законодавства.

12. Обставини непереборної сили.

12.1. Сторони домовились, що у випадку виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни нормативних актів, а також пожеж, повені, іншого стихійного лиха, які зумовлюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено належною довідкою відповідної Торгово-промислової палати України.

12.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили, вказаних в п.11.1. цього Договору, Сторона, у якої вони виникли зобов’язана в електронній формі повідомити протягом 3 робочих днів іншу сторону про факт, дату виникнення та характер обставин непереборної сили. Повідомлення про виникнення обставин непереборної сили надсилається рекомендованим листом з повідомленням за електронною адресою Сторони, вказаною в Розділі 12 цього Договору.

12.3. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, в письмовій формі повідомляє про це іншу сторону протягом 3 робочих днів з моменту припинення дії обставин непереборної сили.

12.4. Якщо обставини непереборної сили діють більше 2 (двох) місяців, Сторона, що не знаходиться під їх дією, може розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону в порядку, визначеному п. 12.12 Договору.

12.5. Виникнення обставин непереборної сили в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань по цьому Договору позбавляє цю Сторону права посилатися на ці обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань

13. Інші умови.

13.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті «Primagran.com.ua».

13.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

13.3. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

13.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.

13.5. Оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти Продавця) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем.

13.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

13.7. Інформація, яка надається Покупцем, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення, відправки рекламних повідомлень і т.д.). Покупець може прочитати правила захисту своїх персональних даних у Політиці конфіденційності Продавця, доступній на веб-сайті Інтернет-магазину. Покупець може ознайомитися з правилами охорони його персональних даних у закладці «Політика Приватності Продавця» на сторінці Інтернет-магазину Политика конфиденциальности.

13.8. Особистим акцептуванням Договору або реєстрацією на сайті «Primagran.com.ua» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі Продавцю, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, передачу телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій та інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер.

Персональні дані, що передаються Покупцем Продавцю для подальшої обробки, використання та зберігання:

- прізвище, ім'я ;

- адреса місця реєстрації і фактичного проживання;

- ідентифікаційний номер платника податків;

- номер мобільного телефону;

- адреса електронної пошти;

- інша інформація, що надається та підпадає під визначення - персональних даних.

13.9. У разі небажання отримувати промоційні матеріали Покупець має право звернутися до Продавця за допомогою однієї з форм:

а) заповнивши контактний бланк на на сторінці Інтернет-магазину;

б) скористатися редагуванням свої даних у кабінеті користувача у закладці Управління приватністю;

в) надсилаючи повідомлення на електронну адресу odo@primagran.pl

13.10. Всі електронні документи, повідомлення та інша інформація в електронній формі зберігаються у відповідних базах даних Продавця і можуть надаватись Покупцю та третім особам лише задля виконання даного Договору та інших цілях, визначених даним Договором.

13.11. Покупець має право отримати паперову копію даного Договору та додатків до нього в порядку офіційного звернення до представників (працівників) Продавця. При цьому Покупець за власний рахунок зобов’язується компенсувати Продавцю всі витрати, пов’язані із виготовленням та передаванням паперових копій зазначених документів Покупцю.

13.12. В процесі виконання даного Договору Сторони можуть обмінюватись електронними повідомленнями та інформацією (здійснювати електронне листування) за реквізитами, вказаними Сторонами в заявці на оформлення замовлення.

13.13. Скарги, заперечення, повідомлення та інше листування із Продавцем можуть здійснюватись:

- в електронній формі за електронною адресою – info@primagran.com.ua .

13.14. Даний Договір може підлягати змінам та доповненням лише і тільки за рішенням Продавця, прийнятого на підставі звернення відповідного Покупця. Продавець не зобов’язується інформувати Покупця про результати розгляду такого звернення, як і надсилати йому електронні та/або паперові копії договору, у разі прийняття його у новій редакції.

13.15. Сторони домовились, що підписанням даного Договору буде вважатись його акцепт, який не потребує застосування технічних засобів ідентифікації, в тому числі, але не виключно електронно-цифрові підписи.

13.16. Акцепт цього Договору є свідченням тощо, що Покупець ознайомився з іншими положеннями, інструкціями та правилами, Гарантією та Політикою Приватності, що містяться на сторінці Інтернет-магазину Продавця.

13.17. Вартість телекомунікаційних послуг за цим Договором встановлюється операторами телефонного та поштового зв’язку і не включається до вартості Товару (окрім послуг Компанії поштового відправлення, пов’язаних із доставкою Товару Покупцю за його замовленням).

14. Термін дії цього Договору.

14.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в Інтернет-магазині «Primagran.com.ua» і діє до виконання всіх умов договору.